V týchto dňoch si pripomíname výročie narodenia jedného z najvýznamnejších Slovákov,  gen. dr. Milana Rastislava Štefánika ( * 21.júl 1880 Košariská  4.5.1919 Ivánka pri Dunaji).

 

Popri všeobecne známych životopisných údajoch,  sa v publikovaných životopisoch  málo hovorí o jeho súkromnom živote,  najmä o časoch  stredoškolských štúdií.  Je všeobecne známe, že stredoškolské štúdium ukončil na Evanjelickom lýceu v Sarvaši (1894-1898). Ojedinele sa spomenie,  že si tam našiel  študentskú lásku  a už vôbec sa nehovorí o tom , že to bola Slovenka zo Slovenského Komlóša.

Pri štúdiu dobovej tlače, v rámci genealogického  výskumu Dolnozemských Slovákov a pri zhromažďovaní informácii  do pripravovanej publikácie, zameranej na genealógiu  rodín  z Tótkomlóšskej oblasti, bol objavený  v tlačovom orgáne AFS „Sloboda“  zo dňa 26. 5. 1946 publikovaný článok:  „M.R. Štefánik v Slovenskom Komlóši“.

     

 

Článok  bol napísaný pri príležitosti spomienkového zhromaždenia  organizovaného AFS na Komlóši k 27. výročiu úmrtia  M.R.Štefánika.

Tejto spomienkovej akcie sa zúčastnila  aj p. Emília Chovanová, v tom čase úradníčka pošty v Komlóši, a ako uviedol autor článku: „študentská láska Milanova“  a  ako píše autor ďalej,  „Štefánik mal už v študentských časoch svoje  srdce v Slovenskom  Komlóši a ako taký, Tótkomlóš dobre poznal.“

Môžeme sa oprávnene domnievať, že svojej láske z Komlóša,  venoval  aj krátke  vyznanie (6.5.1897):

                Videl som ťa, videl

                A to ešte vlani

                Očarovalas´ ma

                Svojími očkami           

 

Ku  Komlóšu však mal  M. R. Štefánik aj ďalšie  väzby, na ktoré si spomína ako na rozprávanie svojich rodičov p. Dušan Beňo z Matúškova, potomok presídlencov  z Dolnej zeme. Jeho rodičia  spomínali na priateľský vzťah  M. R. Štefánika  s  jeho starým otcom,  Jánom Beňom počas štúdii v Sarvaši.  Žiaľ spoločné fotografie,  na ktoré si p. Dušan Beňo pamätá, sa nezachovali a ostali len v spomienkach potomkov.

 

Zdroje: Orgán AFS „Sloboda“ z 26. 5. 1946, str.16,

             Spomienky Dušana Beňu z Matúškova