Az Internet megjelenésével és a kommunikációs technológiák fejlődésével új lehetőségek jelentek meg a történeti anyakönyvi dokumentumok feldolgozására. Elhatároztuk, hogy kutatjuk és feldogozzuk azon települések anyakönyveit amelyeket a mi eődeink  a -Nagy-Alföld déli részén –alapítottak.

Milyen sorrendet követünk a feldolgozásban?

Elsőször megfelelő genealógiai programot kellett készíteni, amely lehetővé tette nagyobb számú munkatárs összehangolt munkáját.

Az anyakönyvek tényleges feldolgozása kettö szakaszra osztható.

Az első szakasz, maga az indexelés – vagyis az eredeti dokumentumból származó összes adat átírása a genealógiai programba.

A második szakasz az ún párosítás, azaz családii kapcsolatok létrehozása az egyes anyakönyvi bejegyzésekk között.

Már az indexelés során számos probléma merült fel. Az evangélikus anyakönyveket a 19. század első feléig latin nyelven vezették. Itt gyakori probléma az írott szöveg megértése, különös tekintettel arra, hogy a dátumot és életkort különböző módjon fejezték ki, illetve a megjegyzésben szereplő szövegeket is. Ehhez még gyakran hozzájárult  a lelkész "csúnya írása", vagy a latin kifejezések különféle torzítása. A magyar nyellven vezetett (a 19. század első felének végétől)  anyakönyvek tartalmilag gazdagabbak.

Az utólagos párosítás miatt meg kellett oldanunk az  utónevek és családnevek szabványosítását „normalizálását“. Az utónevet és a családnevet úgy írjuk át az adatbázisba, ahogy az eredeti dokumentumon szerepel, de ezzel párhuzamosana az utónevet és családnevet ún. „normalizált” formában is beírjuk. A jobb megértés kedvéért  egy példa. A Ján utónév az általunk feldolgozott anykönyvekben 31 különböző formában jelenik meg, mint pl Ioannes, Ján, Janči, János, Joan, Joanes, Joannes, Joanness, Johanes, Johannes ....

Annak érdekében, hogy a program tudja, hogy a Ján, János, Johannes ... valójában ugyanaz az utónév, folytattuk az utónevek és családnevek szabványosítását. Ez nagyban leegyszerűsíti a párosítási folyamatot.

A második szakaszban (párosítás) átnézzük az indexelt rekordokat, és megpróbáljuk családi kötelékekbe kapcsolni azokat. Ez a folyamat nagyon megerőltetőnek és összetettnek bizonyult, de jelentősen hozzájárul  az indexállomány javításához.

A párosítás során gyakran felfedezünk és kijavítunk  különféle hibákat, legyen szó elütésekről az indexelés során, vagy a lelkipásztori hibákról, amikor a keresztelések- házasságok, keresztelések-halálozások adatainak összehasonlítása gyakran segít az ilyen hibák azonosításában. Nem is beszélve az átnevezések (családinév változtatás) eseteiről, vagy arról, hogy az anya  családneve helyett az anyja (vagy a nagyanyja) családnevét kapta.

A feldolgozott indexekben való jobb tájékozódás érdekében felsorolunk néhány "specialitást".

Gyakran javítjuk a normalizált adatokat az ellenőrzési és párosítási folyamat során. Például, ha a keresztelési jegyzőkönyvben az szerepel, hogy az anya neve Anna volt, és a párosítás és az ellenőrzés során bizonyítjuk, hogy az anya nevét Évának kellett volna írni akkor ezt Eva * - Anna formában írjuk be az eredeti adatot meghagyjuk  és elé írjuk a javított adatot plusz karakterekkel * -.

A * (csillag) karakter olyan adatot jelöl, amely az eredeti dokumentumban nem szerepelt, de az ellenőrzési és párosítási folyamat során (más dokumentumban) megtaláltuk és így kiegészítettük. Például a házassági anyakönyvi kivonatban nem szerepeltek a szülők, de a halálozási anyakönyvi kivonatban igen – ezért beírtuk őket a házassági anyakönyvbe (*-gal).

 

Munkánk első részét - az egyes feldolgozott mátrixok (már javított) indexét - a nyilvánosság számára elérhetővé tesszük.

A családi kötelékeket egyelőre teljes egészébenTótkomlós anyakönyveiből készítettük el, és vége felé jár Ambrózfalva község feldolgozása is.

Ez a projekt 2015-ben indult, és hatalmas mennyiségű munkával járt , különösen sok befektetett idővel. Munkatársaink eddig több mint 35 000 órát fektettek be saját  idejükből a projektbe, miközben a leggyakoribb motiváció, hogy megpróbáljuk megköszönni Anyáinaknak és Apáinknak ezeket a szép emlékeket.

Kérjük, munkánk publikált eredményeit ennek figyelembevételével is értékeljék.